MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola

Děti předškolního věku na léčení mohou navštěvovat třídu mateřské školy v areálu lázní. Paní učitelka má vždy pro děti připravené nejen velké množství hraček, dětských herních koutků, ale také počítačové programy pro předškoláky a také velmi oblíbenou interaktivní tabuli.

Důležitou součástí práce školy je i poradenská činnost se zákonnými zástupci nemocných dětí, navazování kontaktu s dítětem a jeho rodinou, v individuálních případech příprava dítěte a rodiny před vstupem do lázeňské léčebny.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Pro rodiče

Dozvěděli jste se, že vaše dítě bude na léčebném pobytu v Lázeňské léčebně Mánes?

Není důvod k žádným obavám, bude mu věnována maximální péče jak po stránce zdravotní, tak i psychologické a pedagogické. Dáte-li k tomu svůj souhlas (vyplněním Evidenčního listu dítěte), bude vaše dítě, po konzultaci s ošetřujícím lékařem, zařazeno do mateřské školy, kde se o něj postarají kvalifikovaní pedagogové.

Hlavním cílem nás dospělých je, abychom dětem pobyt v léčebně co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování.

Těšíme se na vás v prostorách MŠ.

  • předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si, bavíme se, neztrácíme kontakt“;
  • velké množství hraček, didaktických her a dalších pomůcek pro vaše předškoláky; 
  • anglický jazyk pro předškoláky; 
  • možnost práce s tablety, dotykovou obrazovkou;
  • individuální péče při rozvoji pohybových dovedností – jemné motoriky, grafomotoriky, pracovních a výtvarných dovedností;
  • rozvoj komunikačních dovedností;
  • při příjezdu do lázní s vámi vrchní sestra vyřeší zápis do MŠ, kam jsou přijímány děti předškolního věku se souhlasem zákonných zástupců, proto je při zápisu nutné odevzdat vyplněný Evidenční list dítěte;
  • chod MŠ je plně přizpůsoben léčebnému režimu dětí;

Kontakt

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p. o.

Bezručova 1185/19

360 01, Karlovy Vary

webové stránkyhttp://zsnemkv.cz/ 

ředitelka školy: Mgr. Jana Hynková - tel.: 777 680 166
pověřený zástupce: Mgr. Vít Pelc - tel.: 731 602 474