VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Rádi bychom nabídli všem našim stálým hostům náš nový věrnostní program.

Myšlenkou našeho programu je ocenění Vaší věrnosti našemu hotelu. Věrnostní program je pro všechny stávající i budoucí hosty a poskytuje balíčky výhod vyplývajících z dalšího využití služeb našeho lázeňského hotelu Mánes. 

Naším cílem je, aby každý z hostů měl skvělý pocit z naší pohostinnosti a rád se k nám znovu vracel.

Pro získání stříbrné nebo zlaté LL Mánes karty vyplňte naši registraci níže na této stránce,
popř. pište na mail: info@manes-spa.cz.

Image

Věrnostní slevy pro držitele LL Mánes stříbrné karty:

 • nárok na stříbrnou kartu má každý stávající host, který byl v LL Mánes minimílně 5x v předchozích letech
 • nárok na 5% slevy z ubytovacích služeb, pobytových balíčků, hotelové restauraci, kavárně, procedur
 • nárok na 25% slevy na parkování

Věrnostní slevy pro držitele LL Mánes zlaté karty:

 • nárok na zlatou kartu má každý stávající host, který byl v LL Mánes minimálně 10x  v předchozích letech
 • nárok na 15% slevy z ubytovacích služeb, pobytových balíčků, hotelové restauraci, kavárně, procedur
 • nárok na 50% slevy na parkování
Image

VĚRNOSTNÍ PROGRAM - REGISTRACE

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole

Po odeslání registračního formuláře vás budeme kontaktovat.

Případné další informace obdržíte telefonicky na +420 602 157 065 (po-pá: 8-15.00 hod.) , nebo e-mailem: provoznireferent@manes-spa.cz .

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LL Mánes provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávěného zájmu.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem Vašich osobních údajů je Lázeňská léčebna Mánes, Křižíkova 1352, 360 01 Karlovy Vary. Ředitelství LL Mánes jsou Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295,354 91 Lázně Kynžvart, Česká republika, IČO: 00883573, (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Křižíkova 1352, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika, adresa elektronické pošty provoznireferent@manes-spa.cz, telefon (+420) 353 334 111.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 • Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce či třetí strany k plnění požadavku subjektu na zaslání nabídky, odpověď na dotaz nebo komentář článku, zboží či služby.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let.

5. Další příjemci osobních údajů

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či služeb, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.