Politika jakosti Lázeňské léčebny MÁNES

Motto

  • Pobyt v Mánesu = cesta k lepší kvalitě života
  • Jsme lázně evropského standardu, kam se jezdí za léčením a odpočinkem
  • Naše dlouholeté zkušenosti s lázeňstvím využíváme pro léčbu i prevenci nemocí zažívacího ústrojí a pohybového aparátu.

Lázeňská léčebna Mánes je součástí Léčebných lázní Lázně Kynžvart, která se specializuje na prevenci i léčbu onemocnění zažívacího aparátu, cukrovky, obezity a pohybového aparátu.

Stavíme svoji budoucnost na osobním rozvoji zaměstnanců – je to základní zdroj vysoké efektivnosti léčebny. Vyzdvihujeme vstřícné a korektní mezilidské vztahy. Oceňujeme loajalitu zaměstnanců k našim společným cílům.

Vize

Budeme dále rozvíjet kvalitu a bezpečí v procesu poskytování komplexní lázeňské péče – léčení, ubytování a stravování s cílem uspokojit klienta v maximální možné míře. Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči klientům.

Kvalita a bezpečnost péče

LL Mánes udržuje a rozvíjí kvalitu poskytované lázeňské péče a bezpečí klientů. Procesy uvnitř léčebny jsou kontrolovány interními i externími audity, které jsou důležité k získávání nezávislého hodnocení a k dalším korekcím pro trvalé zlepšování. Kvalita poskytovaných služeb je jedním ze základních pilířů stability LLM. Jasně definované standardy pro lázeňskou a zdravotní péči slouží ke zkvalitnění služeb v LLM.

Indikátory kvality

Pomocí indikátorů (ukazatelů) kvality sledujeme výskyt definovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledků léčebny. Cílem sledování indikátorů kvality a následných opatření vyvozených z výsledků sledování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení efektivity a kvality sledovaných procesů.
Image
Image