6. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Lázeňská péče podle platné úhradové vyhlášky není zařazena do tzv. indukované či vyžádané péče. Vystavením návrhu na lázeňskou léčbu se lékařům nekrátí limity u zdravotních pojišťoven.

Smluvní pojišťovny

Naše lázeňská léčebna spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami, které nyní působí na území české republiky.
111   Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201   Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213   Revírní bratrská pokladna