Náš přístup a filosofie

Smysl své práce spatřujeme hlavně v poskytování zdravotních služeb dospělým, dětem ale i celým rodinám.

Pacienty učíme zdravému životnímu stylu, kde má dieta a denní režim nenahraditelnou hodnotu. Mají možnost se vyrovnat se svojí chronickou chorobou, zpomalit zběsilé a stresující životní tempo. Lázeňským pobytem pookřeje tělo i duch a získá novou motivaci k samoléčbě, hlavně v případech dětí, které mnohdy přicházejí z nefunkčních nebo traumatizovaných rodin nebo z rodin se špatnou životosprávou. Dětský host může na vlastní kůži okusit pozitivními důsledky zdravého režimu.

Současná vysoce specializovaná medicína staví mezi lékaře a pacienta tolik různých aparátů, že na něj jako na harmonický celek vlastně ani není vidět. Doba přitom přináší množství etiologických faktorů, které významně zasahují do imunity lidského organismu a významně se podílí na civilizačních vlivech vzniku a bujení chronických chorob.

V lázeňském léčebném procesu využíváme celostní přístup k pacientovi, v dnešní klasické přetechnizované medicíně ne příliš typický. Během několikatýdenního pobytu má lékař dost času a příležitosti na individuální přístup ke každému klientovi. Komunikace s lékařem a ostatním zdravotním personálem tvoří základ naší léčby. Pacienti specifických diagnóz si u nás navíc vytvářejí vztahovou a komunitní podporu s ostatními.

Hájíme tak historickou tradici českého lázeňství a její místo v systému zdravotních služeb. Snažíme se smysluplně vyplnit volný prostor mezi lůžkovými zařízeními nemocničního typu a ambulancemi odborných lékařů. Naší největší odměnou je spokojený host (pacient), který se k nám opakovaně vrací.

Image
Image

HISTORIE A FAKTA

Image

Lázeňská léčebna Mánes je tvořena pěti domy z počátku 30. let minulého století: Čapek (1928), Eden I (1929), Eden II (1930), Mánes I (1930), Mánes II (1937). Postaveny byly jako ubytovací lázeňská zařízení. Mánes I a II měl už tehdy vlastní provoz, který sloužil za první republiky lázeňským hostům Léčebného fondu veřejných zaměstnanců.

Po roce 1948 byl komplex zestátněn, budovy přejmenovány dle dobových zvyklostí (Nejedlý, Dimitrov, Fučík) a staly se součástí státních lázní Karlovy Vary. V roce 1991, po zrušení státních lázní, sem byla přemístěna Dětská a dorostová léčebna. V říjnu 1999 byl rozšířen rozsah činnosti i na léčbu dospělých a cizinců.

V letech 2000 až 2004 prošla Lázeňská léčebna Mánes rekonstrukcí objektů včetně balneoprovozu. Došlo k propojení budovy Čapek s hlavní budovou Mánes I. Ve spojovací části vznikla denní kavárna s letní terasou.

V roce 2005 byla Lázeňská léčebna certifikována systémem managmentu jakosti a v roce 2006 byl systém uznán ve shodě s normami ČSN EN ISO 9001:2001.

Od 1.1.2021 byla lázeňská léčebna Mánes převedena pod Léčebné lázně Lázně Kynžvart, které pokračují v zajištění lázeňského provozu zaměřeného na léčbu dětí, ale i dospělých pacientů. Léčebné lázně Lázně Kynžvart zajistily v úzké spolupráci se svým zřizovatelem MZ ČR rekonstrukci balneoprovozu domu Čapek, zřízení nových ordinací v budově Eden II a rekonstrukci přízemního podlaží budovy Eden I, jež byla dokončena  v červnu 2021. V současné chvíli je plánovaná další rozsáhlejší rekonstrukce v rozmezí období 2023-2024.