Smluvní pojišťovny

Naše lázeňská léčebna spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami, které nyní působí na území české republiky.
111   Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201   Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213   Revírní bratrská pokladna
Image

111 VZP

Pro členy klubu pevného zdraví nabízíme 10% slevu na pobytové balíčky a na procedury.
Image

213 RBP, zdravotní pojišťovna

Příspěvek 3.000,- na ozdravný pobyt alespoň 2 noci pro dárce kostní dřeně s odběrem ve 2023 a dárce krve s počtem 40 aktivních odběrů.
Příspěvek 10.000,- na lázeňský pobyt na 14 nocí pro klienty 60+, kteří nesplňují podmínky KLP, ale splňují podmínky bonusového indikačního seznamu skupin VI. a VII.
Image

211 zdravotní pojišťovna MINISTERSTVA VNITRA

Pro aktivní dárce krve, kostní dřeně a orgánů nabízí ZP příspěvek 5.000- 10.000 na léčebné pobyty minimálně na dvě noci.
Image

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví

ZP poskytuje příspěvek 10.000,- na ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně s odběrem v roce 2023, příspěvek 1.000,- na procedury pro dárce krve s odběrem alespoň 2x v roce 2023, příspěvek 2.000,- na procedury pro dárce, který získá medaili v roce 2023, příspěvek 3.000,- na procedury pro dárce kostní dřeně a příspěvek 10.000,- na procedury pro dárce orgánu.
Image

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ZP poskytuje příspěvek 1.000,- Kč novým dárcům krve nebo krevní plazmy, příspěvek 6.000,- na procedury pro dárce kostní dřeně a stálým dárcům krve příspěvek 500,- až 3.500,- při získání nového ocenění v roce 2023.
Image

209 ZP Škoda

10% sleva na pobytové balíčky