STUDIE LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Komplexní lázeňská léčba přispívá významně k úspěšnosti léčebně - preventivního programu u dětí s respiračními, kožními, nefrourologickými nemocemi, s onemocněním zažívacího a pohybového ústrojí a dětí s obezitou. Přispívá tím jednoznačně ke zlepšení kvality jejich života.
Z důvodu prokázání tohoto efektu byly v Léčebných lázních Lázně Kynžvart provedeny dvě odborné studie.
Efekt komplexní lázeňské léčby u dětí s respiračním onemocněním vyjádřený farmakoekonomicky