Prokázání bezinfekčnosti na COVID-19

Prokázání bezinfekčnosti na COVID-19

Při nástupu na pobyt do LL Mánes je nutné předložit negativní antigenní test ne starší 48 hodin nebo PCR test ne starší 7 dní nebo předložit potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění dle nařízení MZ a to když:
  1. od aplikace dávky očkovací látky  jedno/dvou- dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID -19.
  2. v případě, že klient prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

V případě, že klient test  nebo potvrzení nepředloží, bude klientovi test proveden přímo  v lázních před nástupem na pobytu​​​​​​​. 

Úhrada za provedení testu se řídí aktuálními nařízeními.

Ceny úkonů (v případě, že nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění)

úkon
cena
AG-TEST
400,00Kč
zpracování potvrzení bez provedení (s sebou vlastní test - provedení na místě)
300,00Kč

Vytisknout