OPATŘENÍ platná od 25. 10. 2021 do odvolání

Vážení klienti Léčebných lázní Lázně Kynžvart,
vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace jsme nuceni se řídit aktuálními opatřeními Vlády ČR, která směřují k zabránění šíření onemocnění Covid-19. Rádi bychom vás informovali o jejich souhrnu a požádali o jejich důsledné dodržování.
 1. Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu - např. FFP2, KN 95) ve vnitřních prostorech staveb. Nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Je stanovena výjimka pro osoby, které se nacházejí ve stejný čas a na stejném místě, a to pokud je jejich vzdálenost od sebe nejméně 1,5 metru. Zákaz se nevztahuje na děti, které doposud nezahájili povinnou školní docházku.
  Povinné nošení ochranných pomůcek se nevztahuje na pokoje, jídelny – v době konzumace pokrmů, prostorů balneo-provozu a bazénu pouze při poskytování léčebných procedur.
 2. Při nástupu na pobyt do Léčebných lázní od 1.11.2021 vyžadujeme od všech klientů mimo dětí do 12let a osob, které kvůli kontraindikaci nemohou být očkovány, předložení některých z následujících potvrzení:
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 24 hodin, akceptujeme potvrzení od zaměstnavatele nebo ze školy ne starší než 24 hodin
  • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na COVID-19 neuplynulo více než 180 dní
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení druhé vakcinace uplynulo nejméně 14 dní
  • neakceptujeme výsledky samotestování
  V případě, že klient test nebo potvrzení nepředloží, bude klientovi test proveden přímo v lázních před nástupem na pobyt. Testy musí být v průběhu léčby opakovány s frekvencí minimálně 1x za 7 dní. Cena testu bude dle aktuálního cenového ujednání LLLK, které je k dispozici v přijímací kanceláři léčebného zařízení. Výjimky platby mají klienti do 18ti let nebo klienti s alespoň zahájeným očkováním proti COVID-19,kterým bude test uhrazen ze zdravotního pojištění.
 3. Bazén a sauna v provozu pro klienty zařízení Léčebné lázně Lázně Kynžvart a pro předem objednané externí sportovní skupiny.
 4. Shromažďování: povinnost nosit respirátor na hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků
  Budou dodržována pravidla shromažďování dle příslušného aktuálního usnesení Vlády ČR.
 5. Bezpečnostní opatření při příjmech nových pacientů, vstup do budov po jednom (doprovod + pacient), preventivní měření teploty (i během pobytu). Doprovod a pacient musí mít splněn bod 2.
 6. Ve všech budovách a vnitřních prostorech lázní je pro klienty k dispozici dezinfekce na ruce.
 7. V jídelnách budou dodržována pravidla usazování dle příslušného usnesení Vlády ČR,které se vztahují na stravovací provozy.
 8. Je prováděna pravidelná a opakovaná dezinfekce společných prostor a prostor pro zaměstnance (vč. dezinfekce Balneo-provozu UV lampou). Prováděno pravidelné odvětrávání veškerých vnitřních prostor i pokojů.
 9. V případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovatlázeňský zdravotnický personál či pracovníky přijímací kanceláře.
 10. Ubytování hostů je povoleno při dodržení výše uvedených pravidel

Vytisknout