OPATŘENÍ platná od 22.11.2021 do odvolání

Vážení klienti Léčebných lázní Lázně Kynžvart a lázeňské léčebny Mánes,
vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace jsme nuceni se řídit aktuální- mi opatřeními Vlády ČR, která směřují k zabránění šíření onemocnění COVID-19. Rádi bychom vás informovali o jejich souhrnu a požádali o jejich důsledné dodržování.

 • Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu - např. FFP2, KN 95) ve vnitřních prostorech staveb.
  Zákaz se nevztahuje na děti, které doposud nezahájili povinnou školní docházku.
 • Povinné nošení ochranných pomůcek se nevztahuje na pokoje, jídelny – v době konzumace pokrmů, prostorů balneo provozu a bazénu pouze při poskytování léčebných procedur.

* Nástup na pobyt do Léčebných lázní Lázně Kynžvart/LL Mánes je možný:

 • s negativním testem RT-PCR testem ne starším než 72 hodin
 • s oficiální zprávou lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na COVID-19 neuplynulo více než 180 dní
 • s certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
 • při příjmech nových pacientů, vstup do budov po jednom (doprovod + pacient)

Uvedené se nevztahuje na děti mladší 12ti let.

 • Dětem do 12ti let bude uznán antigenní test, který je možný absolvovat i v zařízení Léčebných lázní Lázně Kynžvart /Lázeňská léčebna Mánes.

Dále bude uznán PCR test ne starším než 72 hodin:

 • lidem s kontraindikací, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů /povinnost předložení lékařské zprávy obsahující výslovné informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit
 • dětem od 12ti do 18ti let
 • osobám rozočkovaným po 1. dávce a do 14ti dnů po druhé dávce

V případě, že klient při nástupu nesplní uvedené podmínky, nemůžeme na základě mimořádného opatření Vlády ČR klienta přijmout.

V případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovat lázeňský zdravotnický personál či pracovníky přijímací kanceláře.

Ve všech budovách a vnitřních prostorech lázní je pro klienty k dispozici dezinfekce na ruce.

Je prováděna pravidelná a opakovaná dezinfekce společných prostor a prostor prozaměstnance (vč. dezinfekce balneo provozu UV lampou).

Je prováděno pravidelné odvětrávání veškerých vnitřních prostor i pokojů.

V jídelnách budou dodržována pravidla usazování dle příslušného usnesení Vlády ČR,které se vztahují na stravovací provozy. Osoby jsou usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti.

Kavárna: Pravidla pro provoz jsou stanovena a upravena dle zvláštního nařízení.

Bazén a sauna v provozu pro klienty zařízení Léčebné lázně Lázně Kynžvart/LL Mánes a pro předem objednané externí sportovní skupiny.
+ Musí být splněn bod označený *.

Kulturní akce: Budou dodržována pravidla shromažďování dle příslušného aktuálního usnesení Vlády ČR a musí být splněn bod označený *.

Děkujeme za pochopení a dodržování potřebných opatření, díky kterým udržíme i nadále bezpečný chod lázní.

Ing. Ludvík Jan, MBA
ředitel organizace


Vytisknout