COVID a LÁZNĚ

Vážení klienti,

při nástupu na pobyt do Léčebných lázní je nutné předložit negativní antigenní test ne starší 72 hodin nebo PCR test ne starší 7 dní nebo předložit potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění dle nařízení MZ když:

  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID-19.
  4. V případě, že klient prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Vytisknout